Toleriranje dolgov in neplačil se vrne kot bumerang

V Sloveniji le 1 % podjetij meni, da neplačane terjatve ogrožajo njihov obstoj, in zdi se, da to težavo zanemarjamo.

V evropskih državah, kjer je zaradi slabih plačilnih navad kupcev kar 20 % podjetij prisiljenih v odpuščanje zaposlenih, opuščanje raziskav in razvoja ter dvigovanje cen svojih izdelkov, pa se tega močno zavedajo. Eden od ukrepov proti neplačanim zapadlim obveznostim je sodelovanje z zunanjimi izvajalci izterjave dolgov, poleg tega pa podjetja spreminjajo tudi svoje obnašanje in ravnanje na trgu.

Brezbrižnost do trenutne situacije, varljiv občutek varnosti in nizka pričakovanja glede izboljšanja plačilnih navad v prihodnosti so slab obet za izboljšanje razmer na trgu. To lahko v prihodnosti privede do hudih težav s plačili, zelo dolgih plačilnih rokov in posledično hude zadolženosti podjetij.

Zakaj je pomembno izogniti se začaranemu krogu dolgov?

Neplačane zapadle terjatve so vzrok za nelikvidnost, manjši dobiček, manj denarja za R&D in investicije. Ogrozijo lahko poslovanje podjetja ali pa to tudi samo postane neplačnik in se znajde v začaranem krogu oziroma verigi neplačnikov.


Povezava sodobnih tehnologij in plačilnih navad

Digitalizacija izdajanja računov je eden od treh pomembnih korakov k izboljšanju plačilnih navad. Pri tem lahko veliko naredijo podjetja sama, predvsem s spremembo načina poslovanja, avtomatiziranim sistemom izdajanja računov ter dosledno izterjavo zapadlih obveznosti, dokler računi niso plačani.

Z upravljanjem terjatev do sredstev za investicije

Upravljanje terjatev zagotavlja učinkovitejšo izterjavo zapadlih obveznosti, kar 9 % na ta način pridobljenih sredstev pa lahko podjetja znova investirajo. S tem se ohranjajo obstoječa delovna mesta in ustvarjajo nova, več denarja je na voljo tudi za raziskave in razvoj. Pri tem pa podjetje ne potrebuje notranjih virov, ki bi se ukvarjali z izterjavo.

Raziskava Plačilne navade v Sloveniji prinaša vrsto uporabnih informacij:


Image
  • strnjen pregled stanja na domačem trgu in primerjavo s trgi v 16 evropskih državah,

  • najpogostejše razloge za zamude pri plačilih ter neplačevanje podjetij v Sloveniji,

  • najpogostejše napake, ki jih delajo podjetja in s tem pomembno vplivajo na nastajanje dolgov. 

Prenesite poročilo ter preverite, kaj lahko sami naredite za spremembo in izboljšanje plačilnih navad ter na kakšen način spremeniti poslovanje, da bodo vaše stranke svoje obveznosti poravnale pravočasno.